Ενημέρωση ? προσλήψεις αναπληρωτών διδακτικού έτους 2021-2022 (Συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας)

28/04/2022 dde 0

Σας ενημερώνουμε ότι, αναρτήθηκαν όλες οι οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και της Υπηρεσίας μας, καθώς και τα σχετικά έντυπα προς συμπλήρωση από τους προσληφθέντες αναπληρωτές γενικής […]

Τελικός Πίνακας Μοριοδότησης Αιτουμένων Οριστική Τοποθέτηση/Βελτίωση Εκπαιδευτικών 2022

31/03/2022 dde 0

Η Δ.Δ.Ε. Χίου ανακοινώνει σήμερα, 31-3-2022, τον τελικό πίνακα μοριοδότησης με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) […]

Αναγνώριση Συνάφειας

15/03/2022 dde 0

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο εκπαιδευτικός που είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, έχει δικαίωμα να υποβάλει στο […]

Χωρίς εικόνα

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β? ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)»

20/01/2022 dde 0

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τις προσεχείς εξετάσεις πιστοποίησης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε? Στο πλαίσιο της πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ […]

Χωρίς εικόνα

Τελικοί πίνακες μοριοδότησης των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών (σχ. έτος 2021-2022)

20/12/2021 dde 0

Η Δ.Δ.Ε. Χίου ανακοινώνει σήμερα, 20-12-2021, τους τελικούς πίνακες μοριοδότησης των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών. Μέχρι και την ανάρτηση των αναφορών μεταθέσεων, απαντήθηκαν  από την Υπηρεσία […]

Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ (Πρ. 23/17-09-2021)

20/09/2021 dde 0

4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 2021-2022 Π.Δ.Ε. ΨΖ7Λ46ΜΤΛΗ-ΡΨΛ (612 kB)3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ 2021-2022 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 6ΣΦΧ46ΜΤΛΗ-ΖΚ1 (526 kB)ΑΠΟΦΑΣΗ 4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΨΘΑ746ΜΤΛΗ-ΓΔ5 (500 kB)3Α. […]