Προϊσταμένη Τμήματος Γ΄

Τελλή Αγγελική (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού)

(Θέματα Αναπληρωτών ΕΣΠΑ)

Τηλέφωνα : 2271044131

Email : pds@dide.chi.sch.gr

Κοινοποίηση: