Πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/-ριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χίου

21/09/2023 dde 0

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με τα συνημμένα δικαιολογητικά για την επιλογή τους ως Υποδιευθυντές/- ντριες Σχολικών Μονάδων και του 1ου Ε.Κ. και Υπεύθυνοι/-ες […]

Tροποποίηση αποφάσεων Τοποθέτησης-Διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Χίου

15/09/2023 dde 0

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 2023-2024 Π.Δ.Ε 9ΞΓΒ46ΝΚΠΔ-ΝΟΘ (695 kB)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ 2023-2024 ΥΠ.ΕΝ. ΣΥΣΤ. ΦΟΙΤ. ΣΜΕΑΕ-ΤΕ. 6Β0Ψ46ΝΚΠΔ-Φ4Γ (519 kB)

Αποφάσεις κάλυψης λειτουργικών κενών

13/09/2023 dde 0

ΑΠΟΦΑΣΗ 6. -ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2023-2024 6ΕΡ546ΝΚΠΔ-ΘΤ7 (780 kB)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 2023-2024 Π.Δ.Ε 9ΟΔ046ΝΚΠΔ-93Γ (711 kB)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ 2023-2024 ΥΠ.ΕΝ. ΣΥΣΤ. […]

Αποφάσεις τοποθέτησης – διάθεσης αναπληρωτών 2023-2024

08/09/2023 dde 0

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ 2023-2024 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ Δ.Σ.Υ. ΔΟΜΩΝ ΨΡ4Λ46ΝΚΠΔ-ΑΒΛ (521 kB)1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ 2023-2024 ΥΠ.ΕΝ. ΣΥΣΤ. ΦΟΙΤ. ΣΜΕΑΕ-ΤΕ 9Ε6Ο46ΝΚΠΔ-ΞΦΙ (527 kB)1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ […]