Έντυπα έγκρισης αδειών

21/12/2021 dde 0

Σε αυτή την ενότητα οι διευθυντές των σχολείων μπορούν να αναζητήσουν και να κατεβάσουν πρότυπα έγγραφα έγκρισης αδειών για εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με […]

Αιτήσεις εκπαιδευτικών

21/12/2021 dde 0

Σε αυτή την ενότητα, οι εκπαιδευτικοί της ΔΔΕ Χίου μπορούν να συμπληρώνουν τις αιτήσεις τους σε μορφή .doc και να τις καταθέτουν στους διευθυντές των […]