Χωρίς εικόνα

Στοιχεία Επικοινωνίας Γυμνασίων

02/11/2021 dde 0

Εκπαιδευτικοί, κηδεμόνες και μαθητές έχουν τη δυνατότητα να βρουν στον παρακάτω πίνακα τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με τα Γυμνάσια που ανήκουν στη ΔΔΕ Χίου. Κάνοντας […]