Διευθύντρια Εκπαίδευσης

 

Διευθύντρια Εκπαίδευσης : Βλυσίδου Ευτυχία

Τηλέφωνο : 22710 44230

Email :  evlisidou@sch.gr

Κοινοποίηση: