Συνταξιοδοτήσεις – Μετατάξεις – Μονιμοποιήσεις – Έλεγχος Γνησιότητας – Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού

Σπυρίδων Αρακάς (ΔΕ Διοικητικού)

Τηλέφωνο : 2271044816

Email : mail@dide.chi.sch.gr

Κοινοποίηση: