Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντριών/-ντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χίου

19/07/2024 dde 0

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντριών/-ντών Σχολικών Μονάδων μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. είτε μέσω […]

Προκήρυξη- πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενής θέσης Υποδιευθυντή/-ντριας του Γυμνασίου Κάμπου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χίου

19/07/2024 dde 0

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με τα συνημμένα δικαιολογητικά για την επιλογή τους ως Υποδιευθυντές/- ντριες του Γυμνασίου Κάμπου της Δ.Δ.Ε. Χίου, στη Διεύθυνση […]

Αιτήσεις λειτουργικών κενών για συμπλήρωση ωραρίου αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ και πίνακας λειτουργικών κενών

19/07/2024 dde 0

Προθεσμία αιτήσεων Δευτέρα 22/7/2024 με Παρασκευή 2/8/2024. Oι αιτήσεις να αποσταλούν στο κεντρικό mail της Διεύθυνσης mail@dide.chi.sch.gr. ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΩΡΕΣ 2024-2025 (24 kB)ΑΙΤΗΣΗ […]

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2024-2025

05/06/2024 dde 0

ΕΞΕ – 61047 – 2024 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσ (175 kB)