Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου

ΠΕ02 Φιλολόγων: Παναγιώτης Καραμανώλης

Υπηρεσιακό email: sym02-dechi@dide.chi.sch.gr

Προσωπικό email: pkaraman@sch.gr

Τηλέφωνο: 22710 20239

Κοινοποίηση: