Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων διευθυντών του ΠΥΣΔΕ Χίου και αίτηση-δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων.


Καλούνται οι υποψήφιοι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων του ΠΥΣΔΕ Χίου να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση-δήλωση προτίμησης τοποθέτησης Διευθυντή/-ντριας σχολικής μονάδας και να την υποβάλλουν στα γραφεία της ΔΔΕ Χίου αποκλειστικά την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017  από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 15:30 μ.μ. είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΔΔΕ είτε με fax στο 2271044228 είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail@dide.chi.sch.gr.  Σε περίπτωση αποστολής fax ή email να γίνει τηλεφωνική επιβεβαίωση της παραλαβής της αίτησης στο 22710 ? 44816 η στο 22710 – 44843 .