Ενημέρωση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων σπουδών


Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Α΄και Β΄φάσης ότι έχουν εκδοθεί και αποσταλεί στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης-διάθεσής τους οι αποφάσεις αναγνώρισης της συνάφειας των μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών τίτλων σπουδών τους. Σε περίπτωση που αναπληρωτής εκπαιδευτικός έχει υποβάλει αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών και δεν έχει λάβει τη σχετική απόφαση, παρακαλείται να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία μας (22710-20239).

Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.