Ολοκλήρωση ελέγχου αιτημάτων ΟΠΣΥΔ για Προκηρύξεις Ειδικής Αγωγής

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση για τις προκηρύξεις της Ειδικής Αγωγής στη Διεύθυνσή μας  (1ΕΑΕ, 2ΕΑΕ, 3ΕΑΕ, 4ΕΑΕ, 5ΕΑΕ/2022) ότι έχουν διεκπεραιωθεί όλα τα αιτήματα που υπεβλήθησαν. Ωστόσο, η διεκπεραίωση ενός αιτήματος δεν σημαίνει απαραίτητα και έγκριση/επικύρωσή του. Επομένως, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ελέγξουν τον ατομικό τους φάκελο στο ΟΠΣΥΔ και να επιβεβαιώσουν ότι έχουν γίνει ορθά οι καταχωρίσεις. Σε περίπτωση που δεν έγινε δεκτό κάποιο δικαιολογητικό, η Υπηρεσία μας έχει τεκμηριώσει γραπτώς τον λόγο απόρριψής του στο αντίστοιχο πεδίο (Επικαιροποίηση Φακέλου-> Πεδίο προς αλλαγή-> Ενέργειες).

Παρακαλούμε η επικοινωνία με την Υπηρεσία μας να γίνεται μόνο με ηλεκτρονική αλληλογραφία (mail@dide.chi.sch.gr).

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους.

Κοινοποίηση: