Χωρίς εικόνα

Πρoκήρυξη για την πλήρωση της θέσης Υποδιευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Χίου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

04/10/2019 dde 0

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ – 90ΜΖ4653ΠΣ-ΔΝΖ (493 kB)2 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (58 kB)3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ (45 kB)4 Υ.Α. ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ_4412_τ.Β_3-10-2018) (157 kB)5 N. 4547_2018_ΦΕΚ_102_τ.Α) (652 kB)

Χωρίς εικόνα

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης του Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

04/10/2019 dde 0

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Φ.Α.ΣΧ.Α. ΔΔΕ ΧΙΟΥ – ΩΔΜΑ4653ΠΣ-Π33 (513 kB)2 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Φ.Α.ΣΧ.Α (98 kB)3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. -1599-86 (53 kB)4 ΥΑ […]

Χωρίς εικόνα

Πίνακες τοποθετήσεων, διαθέσεων, αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά 2019-2020 (Πρ. ΠΥΣΔΕ 27/ 3&4-9-2019

04/09/2019 dde 0

Ορίζεται προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων, διαθέσεων, αποσπάσεων σε λειτουργικά κενά από Πέμπτη 5-9-2019 έως και Δευτέρα 9-9-2019 και ώρα 9:00 π.μ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ […]

Χωρίς εικόνα

«Προκήρυξη για την πλήρωση των κενούμενων θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου και Χίου»

27/08/2019 dde 0

Η προθεσμία αρχίζει από την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 έως και την Τετάρτη 04 Σεπτεμβρίου 2019 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΠΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (307 kB)ΠΡΟΞΗΡΥΞΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔ […]

Χωρίς εικόνα

Επικαιροποιημένος Πίνακας οργανικών κενών-πλεονασμάτων μετά την τοποθέτηση των υπεραρίθμων και ένταξη εκπαιδευτικών στις ειδικές κατηγορίες (Πρ. ΠΥΣΔΕ 22/19-7-2019)

19/07/2019 dde 0

Ανακοινώνεται ο πίνακας οργανικών κενών ? πλεονασμάτων, που οριστικοποιήθηκε με την υπ? αριθμ. 22/19-7-2019 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής […]

Χωρίς εικόνα

Επικοινωνία ΠΥΣΔΕ

05/02/2019 dde 0

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΥΣΔΕ α) Θέματα τοποθετήσεων/διαθέσεων/αποσπάσεων μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού αμειβόμενου έργου, ανάθεση υπερωριών, αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών. Πληροφορίες: […]