Μεταθέσεις · Αποσπάσεις


Συμπληρωματική εγκύκλιος αποσπάσεων

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2016-2017.


Ανακοίνωση ανάληψης υπηρεσίας αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών

ΣΧΕΤ:    Το με αρ. πρωτ. 99555/16-6-2016 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ

Βάσει του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, η ανάληψη υπηρεσίας τους με τη λήξη του διδακτικού έτους 2015-2016 στο σχολείο που είναι τοποθετημένοι (οργανικά ή προσωρινά), γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης. Η υπεύθυνη δήλωση θα αποσταλεί μέσω τηλεομοιοτυπίας στις 30-6-2016 στο σχολείο τους. Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση  πρέπει να αποσταλεί στο σχολείο και ταχυδρομικά.

 


Υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων 2016-2017

Επισυνάπτονται οι εγκύκλιοι για υποβολή αιτήσεων απόσπασης:

  • από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-2017.
  • σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016-2017.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 12-05-2016.


Τελικοί πίνακες με τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τους πίνακες με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση/βελτίωση θέσης/οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Χίου, όπως διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΠΥΣΔΕ Χίου.

Τελευταία ενημέρωση: 18/2/2016 @ 12:30


Πίνακες με τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών

Από 25/01/2016 μέχρι και 29/01/2016 θα υποβάλλονται στα γραφεία της ΔΔΕ Χίου ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους, τις οποίες θα εξετάσει το ΠΥΣΔΕ Χίου.


Εγκύκλιος μεταθέσεων 2015-2016

Εκδόθηκε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ η εγκύκλιος των μεταθέσεων (Αρ. Πρωτ.: 200986/Ε2/ 09-12-2015 ΑΔΑ:7Τ6Ο4653ΠΣ-ΔΧΙ) για το σχ. έτος 2015-2016. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τη μελετήσουν με ιδιαίτερη προσοχή.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 09-12-2015 έως 31-12-2015 στη ΔΔΕ Χίου (4ος όροφος, Πολυτεχνείου 13, Χίος) από τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά ή έχουν προσωρινή τοποθέτηση σε σχολεία της ΔΔΕ Χίου.
Η εγκύκλιος και έντυπα αιτήσεων υπάρχουν αναρτημένα στο site της ΔΔΕ Χίου και στα σχολεία.
Η ΔΔΕ Χίου δεν θα δίνει έντυπα αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες θα βρείτε στο συνημμένο έγγραφο «Οδηγίες για την υποβολή των Αιτήσεων Μετάθεσης.docx«.