Πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων (Πράξη ΠΥΣΔΕ 10/11-5- 2018)


Αναρτάται ο πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Χίου σχολικού έτους 2018-2019, που καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 10/11-5- 2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.
Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί του πίνακα ορίζεται μέχρι και τη Δευτέρα, 14/5/2018 και ώρα 13.00.