Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά (Πράξη ΠΥΣΔΕ 17/25-5-2018) – Ορθή Επανάληψη


Ανακοινώνεται διορθωμένος ο πίνακας με τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά.
Ανακοινώνεται διορθωμένος ο τελικός πίνακας οργανικών κενών, που διαμορφώθηκε με την υπ’ αριθμ. 17/25-5-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά τις τοποθετήσεις στα εναπομείναντα οργανικά κενά.