Συγκρότηση των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) του Σχολικού Δικτύου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) ΕΕΕΕΚ Χίου, για το σχολικό έτος 2018-2019