Χρονοδιάγραμμα διαδικασιών χαρακτηρισμού υπεραρίθμων, ένταξης σε ειδική κατηγορία, βελτίωσης οργανικών θέσεων και οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Χίου για το σχολικό έτος 2024-2025

22/04/2024 dde 0

Χρονοδιάγραμμα διαδικασιών χαρακτηρισμού υπεραρίθμων (421 kB)ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (19 kB)ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ (19 kB)1.-Δήλωση-χαρακτηρισμού-υπεραρίθμου-2 (29 kB)2.-Αίτηση-για-ένταξη-στις-ειδικές-κατηγορίες-1 (32 kB)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

26/03/2024 dde 0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στην αριθμ. 26754/H2/10-3-2022 (ΦΕΚ Β […]

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024

19/02/2024 dde 0

Καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους: (α) προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 (οι […]

Επικαιροποιημένος πίνακας επιλεγέντων Εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2023-2024

27/12/2023 dde 0

Επικαιροποιημένος πίνακας!!! Επιλεγέντες Εκπαιδευτικοί Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2023-2024 Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες. ΠΙΝΑΚΑΣ (2) ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ 2023-2024 (1η ΑΛΛΑΓΗ) […]

Επιλεγέντες Εκπαιδευτικοί Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2023-2024

21/12/2023 dde 0

Επιλεγέντες Εκπαιδευτικοί Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2023-2024 Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες. ΠΙΝΑΚΑΣ (1) ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ 2023-2024 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ) (199 […]

Ειδική Πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην  πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

18/12/2023 dde 0

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε  Ειδική Πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην  πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και παρακαλείσθε για την ανάρτησή της […]

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2023-2024

15/12/2023 dde 0

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85 (με […]

Ανακοίνωση πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν μετάθεση, βελτίωση, οριστική τοποθέτηση, 2023-2024.

21/11/2023 dde 0

Η ΔΔΕ Χίου ανακοινώνει σήμερα, Τρίτη 21/11/2023, τους πίνακες με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των […]