Ολοκλήρωση καταχώρισης αιτήσεων για τις Προκηρύξεις 1ΓT/2020 και 2ΓΔ/2020 του ΑΣΕΠ


Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η καταχώριση στο ΟΠΣΥΔ των μοριοδοτούμενων προσόντων (που συνάδουν με τα προβλεπόμενα) των υποψηφίων για τις προκηρύξεις 1ΓΤ/2020 και  2ΓΔ/2020 του ΑΣΕΠ.

Παρακαλούνται όσοι κατέθεσαν σχετική αίτηση στη ΔΔΕ Χίου να ελέγξουν την ορθότητα και την επικύρωση των καταχωρισμένων προσόντων τους και σε περίπτωση εντοπισμού λανθασμένων ή ελλιπών στοιχείων να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά (22710-44816) ή ηλεκτρονικά (mail@dide.chi.sch.gr) με την Υπηρεσία μας.