Πρόσκληση για κάλυψη λειτουργικών κενών σχολικού έτους 2022-2023

ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν υποβάλει σχετική Αίτηση – Δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων, καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται έως και σήμερα 09/08/2022 και ώρα 14:00

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κάλυψης λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Χίου για το σχ. έτος 2022-2023, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων:

α) για τοποθέτηση (αφορά όσους βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ και όσους έχουν έρθει με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΔΕ)

β) για απόσπαση  σε σχολική μονάδα εντός ΠΥΣΔΕ  (εντός της ίδιας περιοχής  ή από περιοχή σε περιοχή πχ. από Β’ σε Α’ ΧΙΟΥ)

γ) για εξ ολοκλήρου διάθεση  σε σχολική μονάδα

δ) για διάθεση  σε σχολική μονάδα για συμπλήρωση ωραρίου (αφορά  όσους έχουν οργανική θέση και είναι λειτουργικά υπεράριθμοι)

δ) για τοποθέτηση/διάθεση/ απόσπαση σε λειτουργικά κενά Τμημάτων Ένταξης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά  (σαρωμένες και με ιδιόχειρη υπογραφή) στη διεύθυνση mail@dide.chi.sch.gr , υπόψη Γραμματείας ΠΥΣΔΕ.  Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν ότι όλες οι σχολικές μονάδες έχουν λειτουργικά κενά στον κλάδο και την ειδικότητα τους.

Επισυνάπτεται το έντυπο της αίτησης & Λίστα Σχολείων.

Κοινοποίηση: