Ανακοίνωση για νεοδιοριζόμενους

Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί της Α ΄  και Β ΄  Χίου καλούνται να παρουσιασθούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους και να αναλάβουν υπηρεσία, από σήμερα 17-8-2022 έως και την Τρίτη 23-8-2022. Παρακαλούνται να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την Υπηρεσία μας και να μας ενημερώνουν για την ημερομηνία που προτίθενται να παρουσιαστούν, προκειμένου να διευκολυνθεί η όλη διαδικασία και να αποφευχθεί τυχόν συνωστισμός. Σε μεταγενέστερο χρόνο θα ενημερωθούν για τα κενά και θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης σχολείου.

Κοινοποίηση: