Χωρίς εικόνα

Πράξη ΠΥΣΔΕ 36/23-10-2015

23/10/2015 dde 0

Τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών, τροποποιήσεις τοποθετήσεων/διαθέσεων, συμπληρωματικές διαθέσεις μονίμων εκπ/κων με βάση την πράξη 36/23-10-2015 του ΠΥΣΔΕ Χίου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ – ΠΡΑΞΗ […]

Χωρίς εικόνα

Πράξη ΠΥΣΔΕ 35/20-10-2015

20/10/2015 dde 0

Τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών, τροποποιήσεις τοποθετήσεων/διαθέσεων, καθώς και συμπληρωματικές διαθέσεις μονίμων εκπ/κων με βάση την πράξη αρ. 35/20-10-2015 του ΠΥΣΔΕ Χίου. 22-10-2015: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως […]

Χωρίς εικόνα

Πράξη ΠΥΣΔΕ 33/13-10-2015

15/10/2015 dde 0

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών ΕΑΕ – Τροποποιήσεις διαθέσεων – Πράξη ΠΥΣΔΕ 33/13-10-2015 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ EAE – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ – ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ ΑΡ. 33. 13-10-2015 (17 kB)

Χωρίς εικόνα

Πράξη ΠΥΣΔΕ 31/2-10-2015

02/10/2015 ΔΔΕ Χίου 0

Στο συνημμένο έγγραφο θα δείτε τις τοποθετήσεις αναπληρωτών, τροποποιήσεις, ανακλήσεις και συμπληρωματικές τροποποιήσεις διαθέσεων μονίμων εκπ/κων, σύμφωνα με την πράξη ΠΥΣΔΕ αρ. 31/2-10-2015. Πράξη ΠΥΣΔΕ […]

Χωρίς εικόνα

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπ/κών ΕΑΕ σχολικού έτους 2015-2016

01/10/2015 dde 0

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και του ελέγχου των δικαιολογητικών σύμφωνα με την ανωτέρω […]