Χωρίς εικόνα

Πράξη ΠΥΣΔΕ 31/2-10-2015

02/10/2015 ΔΔΕ Χίου 0

Στο συνημμένο έγγραφο θα δείτε τις τοποθετήσεις αναπληρωτών, τροποποιήσεις, ανακλήσεις και συμπληρωματικές τροποποιήσεις διαθέσεων μονίμων εκπ/κων, σύμφωνα με την πράξη ΠΥΣΔΕ αρ. 31/2-10-2015. Πράξη ΠΥΣΔΕ […]