Οδηγίες και δικαιολογητικά πρόσληψης για αναπληρωτές κλ.ΠΕ23 (Ψυχολόγων) ΕΠΑΛ (Μ.Ν.Α.Ε.)

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές ΕΕΠ κλ. ΠΕ23 (Ψυχολόγων) που προσλήφθηκαν για τις ανάγκες των ΕΠΑ.Λ. Νομού Χίου, να ενημερωθούν από τα συνημμένα αρχεία σχετικά με τα δικαιολογητικά πρόσληψής τους και την ορθή συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων.

Κοινοποίηση: