Πίνακας Μοριοδότησης Αιτούντων Μετάθεση Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Η Δ.Δ.Ε. ΧΙΟΥ ανακοινώνει σήμερα 14-03-2022 τους πίνακες με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Από 14/03/2022 μέχρι και 17/03/2022 θα υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων μοριοδότησης  με απλή αίτηση προς το ΠΥΣΔΕ ΧΙΟΥ (υπ’ όψιν κ. Καλούπη) και μόνον  ηλεκτρονικά στο mail@dide.chi.sch.gr  με θέμα:

?[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ]_ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-2022?.

Οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Χίου μετά την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων.

Κοινοποίηση: