Τελικός Πίνακας Μοριοδότησης Αιτουμένων Οριστική Τοποθέτηση/Βελτίωση Εκπαιδευτικών 2022

Η Δ.Δ.Ε. Χίου ανακοινώνει σήμερα, 31-3-2022, τον τελικό πίνακα μοριοδότησης με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση εκπαιδευτικών.

Απαντήθηκαν γραπτώς όλα τα ερωτήματα που ετέθησαν στην Υπηρεσία μας και εξετάσθηκε μία ένσταση που αφορούσε στην εντοπιότητα εκπαιδευτικού, η οποία και δικαιώθηκε.

Υπενθυμίζουμε ότι σε αυτή τη φάση δεν θα γίνει δήλωση προτίμησης σχολείων. Για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας οριστικών τοποθετήσεων/ βελτιώσεων οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας.

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία τους και τους ευχόμαστε καλή τοποθέτηση.

Κοινοποίηση: