Τροποποίηση Προγραμματισμού Εργασιών ΠΥΣΔΕ Χίου

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για τις τροποποιήσεις στον Προγραμματισμό Εργασιών του ΠΥΣΔΕ Χίου (κάλυψη οργανικών κενών 2022), οι οποίες προέκυψαν λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου.

Κοινοποίηση: