Ενημέρωση προσληφθέντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ? Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. Α΄ Φάσης 2022-23

Σας ενημερώνουμε ότι, αναρτήθηκαν όλες οι οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και της Υπηρεσίας μας, καθώς και τα σχετικά έντυπα προς συμπλήρωση από τους προσληφθέντες αναπληρωτές της Α΄ φάσης 2022 ? 2023.

Υπενθυμίζουμε, ότι η ημερομηνία όλων των αιτήσεων και των δηλώσεών σας, θα πρέπει να είναι ίδια με την ημερομηνία ανάληψης στη σχολική σας μονάδα.

Μετά την έκδοση των αποφάσεων πρόσληψης από το Υ.ΠΑΙ.Θ, θα ακολουθήσει νέα ανάρτηση για την συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Απογραφής.

Συστήνεται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς να επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας για κάθε νεότερη ενημέρωση.

Κοινοποίηση: