Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2023

1. μαθημάτων Γενικών Λυκείων,

2. ειδικών και μουσικών μαθημάτων των υποψηφίων για εισαγωγή στα οικεία τμήματα Β. Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Κοινοποίηση: