Ανακοίνωση πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν μετάθεση, βελτίωση, οριστική τοποθέτηση, 2023-2024.

Η ΔΔΕ Χίου ανακοινώνει σήμερα, Τρίτη 21/11/2023, τους πίνακες με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στους πίνακες αιτούντων μετάθεση από περιοχή σε περιοχή υπάρχουν στήλες μοριοδότησης εντοπιότητας, συνυπηρέτησης και πρώτης επιλογής. Εντούτοις, όλα τα προηγούμενα δεν συνυπολογίζονται στη στήλη “ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ” μιας και αυτό δεν είναι δυνατόν αφού τα μόρια αυτά αθροίζονται μόνο για συγκεκριμένες περιοχές μετάθεσης. Άρα, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να κάνουν τις δικές τους προσθέσεις ανά περιοχή που έχουν δηλώσει στις αιτήσεις τους ώστε να έχουν την πλήρη εικόνα των μορίων τους.

Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία. Οι μεταθέσεις στα σχολεία αυτά πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι μοριοδότησης.

Από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023 υποβάλλονται ενστάσεις και μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΔΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους. Η ένσταση γίνεται μόνο με υπογεγραμμένη αίτηση που θα σταλεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ μέσω email στη ΔΔΕ Χίου με θέμα: “[ονοματεπώνυμο] ένσταση επί του πίνακα μοριοδότησης] και αναλυτικά να αναφέρεστε στους λόγους της ένστασης. (Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις στο 2271044231, Γιάννης Προδρόμου)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΩΦΩΝ_BRAILLE ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ ΧΙΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ ΧΙΟΥ

Κοινοποίηση: