Ενημέρωση των προσληφθέντων Αναπληρωτών – Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. Ε΄ Φάσης 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι, αναρτήθηκαν όλες οι οδηγίες του ΥΠΑΙΘΑ και της Υπηρεσίας μας, καθώς και τα σχετικά έντυπα προς συμπλήρωση από τους προσληφθέντες Αναπληρωτές –  Ε.Ε.Π – Ε.Β.Π. της Ε΄ φάσης 2023 – 2024.

Υπενθυμίζουμε, ότι η ημερομηνία όλων των αιτήσεων και των δηλώσεών σας, καθώς και των δελτίων απογραφής θα πρέπει να είναι ίδια με την ημερομηνία ανάληψης στη σχολική σας μονάδα.

Κοινοποίηση: