Επικαιροποιημένος πίνακας επιλεγέντων Εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2023-2024

Επικαιροποιημένος πίνακας!!!

Επιλεγέντες Εκπαιδευτικοί Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2023-2024

Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.

Κοινοποίηση: