Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Μετακίνηση της Α΄ Β΄ Γ΄ & Δ΄ τάξης του Ενιαίο Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου/Λυκείου σε Ιωάννινα, Τρίκαλα

Κοινοποίηση: