Πίνακας οργανικών κενών πλεονασμάτων 2024-2025

Δευτέρα 22/04/2024 με Τετάρτη 24/4/2024 (μέχρι 14:00) αιτήσεις εκπαιδευτικών για υπεραριθμία και ένταξη στην ειδική κατηγορία. Θα ακολουθήσει χρονοδιάγραμμα διαδικασιών Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία των οποίων έχουν βγει υπεραριθμίες να κάνουν αίτηση “επιθυμώ ή δεν επιθυμώ να κριθώ υπεράριθμος”.

Κοινοποίηση: