Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Δ.Ε. Χίου

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΧΙΟΥ 2017


Προσωρινοί Πίνακες μοριοδότησης υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΕΠ-ΕΒΠ για την ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου


Πρόσκληση εκπ/κων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΠΕΘ για το σχολικό έτος2017-2018


Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Χίου


Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά (Πράξη ΠΥΣΔΕ 16/30-5-2017)

Ανακοινώνεται ο πίνακας με τις τοποθετήσεις  εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά.

Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας οργανικών κενών, όπως αναμορφώθηκε με την υπ’ αριθμ. 16/30-5-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά τις τοποθετήσεις στα εναπομείναντα οργανικά κενά.


Πίνακας οργανικών κενών Τμημάτων Ένταξης των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Χίου (Πράξη ΠΥΣΔΕ 15/29-5-2017)

Ανακοινώνεται ο πίνακας οργανικών κενών στα Τμήματα  Ένταξης των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Χίου, που καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 15/29-5-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.

Ορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση στα οργανικά κενά των Τμημάτων  Ένταξης των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Χίου μέχρι Τρίτη, 30/5/2017 και ώρα 12:00΄.


Πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών (Πράξη ΠΥΣΔΕ 15/29-5-2017)

Ανακοινώνεται ο πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών, που καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 15/29-5-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.
Ορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση στα εναπομείναντα οργανικά κενά μέχρι Τρίτη, 30/5/2017 και ώρα 12:00΄. Εφιστούμε την προσοχή των εκπαιδευτικών στη σημείωση που έχει περιληφθεί στον πίνακα των εναπομεινάντων οργανικών κενών της  Α΄ Χίου.


Οριστικές Τοποθετήσεις – Βελτιώσεις (Πράξη ΠΥΣΔΕ 14/25-5-2017)

Με την υπ’αριθμ.14/25-5-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου:

α) Τοποθετήθηκαν  σε κενές  οργανικές  θέσεις  σχολικών μονάδων  της  Α΄ και Β΄  Χίου, με βάση τις δηλώσεις προτίμησής  τους,  εκπαιδευτικοί που ζήτησαν βελτίωση  θέσης  ή οριστική τοποθέτηση

β) Καταρτίσθηκε πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων μετά τις τοποθετήσεις -βελτιώσεις σε σχολικές μονάδες της Α’ και Β’ Χίου.
γ) Ορίστηκε προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων σε κενές οργανικές θέσεις  μέχρι τη Δευτέρα  29-5-2017 και ώρα 12:00.