11-06-21 Δελτίο Τύπου Κέντρο Υγειονομικής εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τμήματα Τ.Ε.Φ.Α.Α. με έδρα τη Διεύθυνση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με έδρα τη […]Το ΠΥΣΔΕ Χίου με την υπ΄αρ. 14/09-06-2021 Πράξη του ανακοινώνει τον Πίνακα με τα εναπομείναντα οργανικά κενά  και καλεί τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, αλλά και όσους βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν υπέβαλαν αίτηση […]

Πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών 2021-2022 (Πρ. ΠΥΣΔΕ 14/09-06-2021)Ανακοινοποιούμε τον Πίνακα Μοριοδότησης μονίμων εκπαιδευτικών για τοποθετήσεις σε οργανικά κενά 2021-2022, ως προς την προσθήκη εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02, μετατεθέντος στην Α΄ Χίου. Κατά τα λοιπά ο Πίνακας παραμένει ως είχε. ΜΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ 21-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ (40 kB)

Ανακοινοποίηση Πίνακα Μοριοδότησης (ως προς την προσθήκη μετατεθέντος εκπαιδευτικού Γενικής Παιδείας κλ. ΠΕ02)Το ΠΥΣΔΕ Χίου (Πρ. 13/07-06-2021) ανακοινώνει τον προσωρινό Πίνακα τοποθετήσεων μονίμων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και ΕΑΕ σε κενές οργανικές θέσεις και ορίζει προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων μέχρι την Τετάρτη 09-06-2021 και ώρα 10:00. Επισυνάπτεται επίσης Πίνακας Μοριοδότησης Εκπαιδευτικών. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (567 kB)ΜΟΡΙΑ […]

Τοποθετήσεις μονίμων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής σε κενές οργανικές θέσεις και Πίνακας Μοριοδότησης Εκπαιδευτικών

Αναμένονται τα ζευγάρια για τα Ισπανικά επίπεδο Β΄ ΚΠγ 2021 Ανακοινοποίηση Γαλλικά Β΄ Εργαστήριο Πληροφορικής 1 Σαβ - Αγγλικά (16 kB)Σαβ -Γερμ Β ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (16 kB)Σαβ -Ιταλ Β ΕΡΓ.ΦΥΣ.1 3ο ΓΕΛ (16 kB)Σαβ-Γαλλ Β ΕΡΓ. ΦΥΣ. 2 3ου ΓΕΛ (17 kB)Σαβ-Γαλλ Β ΕΡΓ.1 (17 kB)

ΚΠγ Ιουνίου 2021 – Σάββατο – ζευγάρια προφορικώνΤο ΠΥΣΔΕ Χίου  ανακοινώνει ότι στη συνεδρίασή του (Πρ. ΠΥΣΔΕ 12/03-06-2021) εξέτασε τις αιτήσεις που υπέβαλαν τέσσερις εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04.01ΕΑΕ της Α΄ Χίου για ένταξη στις ειδικές κατηγορίες. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996,  έγιναν δεκτές οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών κλ. […]

Ένταξη ή μη μονίμων εκπαιδευτικών στις ειδικές κατηγορίες (τοποθετήσεις σε οργανικά κενά)

Το ΠΥΣΔΕ Χίου μετά τη συνεδρίασή του (Αρ. Πράξης 11/01-06-2021) ανακοινώνει τον Προσωρινό Πίνακα Τοποθέτησης Ονομαστικά Χαρακτηρισμένων Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων  (βλ. συνημμένο αρχείο) και ορίζει προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών έως και την Πέμπτη 03-06-2021 και ώρα […]

Προσωρινός Πίνακας Τοποθέτησης Ονομαστικά Χαρακτηρισμένων Υπεραρίθμων ΕκπαιδευτικώνΤο ΠΥΣΔΕ Χίου (Πρ. 10/ 26-05-2021) ανακοινώνει τον Πίνακα των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και ανακοινοποιεί τον Πίνακα οργανικών κενών-πλεονασμάτων 2021-2022. Ορίζεται προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης τοποθέτησης σε οργανικό κενό μόνο των εκπαιδευτικών που χαρακτηρίσθηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι (εφόσον δεν την έχουν υποβάλει ήδη και επιθυμούν), μέχρι την Παρασκευή 28-05-2021 και […]

Πίνακας ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεραρίθμων εκπαιδευτικών. Ανακοινοποίηση πίνακα οργανικών κενών-πλεονασμάτων 2021-2022

Το ΠΥΣΔΕ Χίου με τη συνεδρίαση του (Πρ. 9/21-5-2021) καθόρισε και ανακοινώνει τον Πίνακα οργανικών κενών και πλεονασμάτων 2021-2022. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί: Α) να υποβάλουν δήλωση  για το  αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι ή όχι στη σχολική μονάδα που ανήκουν οργανικά (εφόσον  υπάρχει  υπεραριθμία της ειδικότητάς τους στον Πίνακα […]

Πίνακας οργανικών κενών-πλεονασμάτων 2021-2022. Υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων υπεραριθμίας, ένταξης σε ειδική κατηγορία, βελτίωσης θέσης ή/και τοποθέτησης σε οργανικό κενόΤο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων 2021, όπως αυτό καθορίστηκε με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις της Υπουργού Νίκης Κεραμέως.   12-05-21_ΔΤ_Πρόγραμμα_πανελλαδικών_εξετάσεων_ΓΕΛ_και_ΕΠΑΛ_2021 (1) (896 kB)

Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2021 (12-05-2021)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για το σχολικό έτος 2021-2022. 60ΔΞ46ΜΤΛΗ-ΙΧ5 (2 MB)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.)Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μετατάξεων κατά το σχολικό έτος 2021-2022, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Β/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) να υποβάλουν αιτήσεις μετάταξης. ΨΥΒΤ46ΜΤΛΗ-9Υ5 (2 […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2021-2022Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία σχετικά με τις εξετάσεις για τη λήψη του ΚΠΓ Α΄περιόδου 2021. Προσοχή: Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με ατομική ευθύνη των υποψηφίων και με τους προσωπικούς τους κωδικούς στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr/ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 5 έως 11 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00. […]

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M – STE(A)M educators & education», το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά 7-9 Μαΐου 2021.   Πληροφορίες για το συνέδριο και το επικαιροποιημένο πρόγραμμά  του εδώ: https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/2216 και εδώ: https://steamonedu.eu/el/steam2021conference/   Αίτηση συμμετοχής (Δωρεάν): https://bit.ly/3rC95je Φόρμα συμμετοχής Ειδικές Συνεδρίες: https://bit.ly/3sSKeZ5 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00155 (769 kB)Συνημμένο χωρίς τίτλο 00158 (2 MB)Συνημμένο χωρίς τίτλο 00161 […]

Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» STE(A)M educators & education