Συγκρότηση των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) του Σχολικού Δικτύου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) ΕΕΕΕΚ Χίου, για το σχολικό έτος 2018-2019


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων κλάδου ΠΕ86 (Πληροφορικής) για το κρατικό πιστοποιητικό πληροφορικής (2018-2019)

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων κλάδου ΠΕ 86 (Πληροφορικής) για το κρατικό πιστοποιητικό πληροφορικής είναι η Τετάρτη 19/12/2018 και ώρα 15.00 μ.μ.


Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων κλάδου ΠΕ86 (Πληροφορικής) για το κρατικό πιστοποιητικό πληροφορικής (2018-2019)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων κλάδου ΠΕ86 (Πληροφορικής) για το κρατικό πιστοποιητικό πληροφορικής (2018-2019)

 


Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικής επίσκεψης της Β’ Λυκειου του 3ου Γενικού Λυκείου Χίου στην Αθήνα – Σχολ. Έτους 2018-19

Ανακοινοποίηση προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικής επίσκεψης της Β’ Λυκειου του 3ου Γενικού Λυκείου Χίου στην Αθήνα


Ανακοίνωση πινάκων μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης

Ανακοινώνονται από τη ΔΔΕ Χίου οι πίνακες μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση ανά κατηγορία μετάθεσης και ανά ειδικότητα εκπαιδευτικού. (περισσότερα…)


Ενισχυτική διδασκαλία 2018-2019 (επικαιροποιημένος πίνακας κατάταξης αιτούντων – επιλεγέντων εκπαιδευτικών)


Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ06 στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019


Παράταση προθεσμίας για εγγραφή υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. στο ΟΠΣΥΔ.

Σας κοινοποιούμε το ΝΕΟ Δελτίο Τύπου με την παράταση της ημερομηνίας εγγραφής των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο ΟΠΣΥΔ.

Για τυχόν πρόβλημα που μπορεί να παρουσιαστεί κατά την εγγραφή οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται με email στο helpdesk του ΟΠΣΥΔ στην ηλ. δνση  opsydhelp@minedu.gov.gr