Προσωρινοί Πίνακες μοριοδότησης υποψήφιων Β. Αιγαίου των κλάδων ΕΕΠ και ΕΒΠ

Καταρτίστηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, βάσει της οικείας πρόσκλησης (Φ.Ε.Κ. 2217/ τ.Β΄ /2016), οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ21-26, ΠΕ23 ΚΥΡΙΟΣ Α΄, ΠΕ23 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ Β΄ , ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΔΕ1 καθώς και ο Πίνακας «Απορριπτέων» με τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης και τη σχετική αιτιολόγηση, για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2016-2017.


Πίνακας αμοιβαίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών 2016 (πράξη ΠΥΣΔΕ 21/2-8-2016)

Ανακοινώνεται ο πίνακας αμοιβαίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Α΄ Χίου, που προτάθηκαν με την υπ’ αριθ. 21/2-8-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.


Τελικός πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών (πράξη ΠΥΣΔΕ 21/2-8-2016)

Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών που συντάχθηκε με την υπ’ αριθ. 21/2-8-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου. Ο πίνακας παραμένει ως είχε με την προηγούμενη πράξη του ΠΥΣΔΕ, δεδομένου ότι δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για κανένα από τα εναπομείναντα οργανικά κενά.

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Χίου παραμένουν στα σχολεία προσωρινής τους τοποθέτησης (όπου διήνυσαν ή διανύουν τις θερινές τους υπηρεσίες) μέχρι να τοποθετηθούν σε νέα λειτουργικά κενά. Συνεπώς την 1η Σεπτεμβρίου 2016, αν δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη σε λειτουργικά κενά, θα παρουσιαστούν στα σχολεία προσωρινής τους τοποθέτησης 2015-16.


Υποβολή ενστάσεων, επανεξετάσεων και ανακλήσεων αποσπάσεων σε φορείς

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΥΔ, η on-line υποβολή ενστάσεων, επανεξετάσεων και ανακλήσεων αποσπάσεων σε φορείς θα είναι διαθέσιμη από Τρίτη 2-8-2016 το απόγευμα.


Οριστικός πίνακας εναπομείναντων οργανικών κενών (πράξη ΠΥΣΔΕ 20/28-07-2016)

Ανακοινώνεται ο πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών, που οριστικοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 20/28-7-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.
Ορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τοποθέτηση στις εναπομείνασες κενές οργανικές θέσεις από Πέμπτη, 28/7/2016 μέχρι Δευτέρα, 1/8/2016 και ώρα 14:00΄. Εφιστούμε την προσοχή των εκπαιδευτικών στη σημείωση που έχει περιληφθεί στον πίνακα των εναπομεινάντων οργανικών κενών της Α΄ Χίου.


Τελικός πίνακας οριστικών τοποθετήσεων-βελτιώσεων 2016 (πράξη ΠΥΣΔΕ 20/28-07-2016)

Ανακοινώνεται ο πίνακας τοποθετήσεων – βελτιώσεων 2016, που οριστικοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 20/28-7-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.


Προσωρινός πίνακας οριστικών τοποθετήσεων-βελτιώσεων (πράξη ΠΥΣΔΕ 19/25-7-2016)

Με την υπ’αριθμ.19/25-7-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου:
α) Συντάχτηκε προσωρινός πίνακας με τις προτεινόμενες τοποθετήσεις-βελτιώσεις σε σχολικές μονάδες της Α’ και Β’ Χίου.
β) Διαμορφώθηκε ο προσωρινός πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών Α’ και Β’ Χίου.
γ) Ορίστηκε προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων σε κενές οργανικές θέσεις από Τρίτη 26-7-2016 μέχρι Πέμπτη 28-7-2016 και ώρα 12:00.


Ένταξη εκπαιδευτικών στις Ειδικές Κατηγορίες

Με την υπ’ αριθμ. 18/20-7- 2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου κρίθηκε η ένταξη εκπαιδευτικών στις ειδικές κατηγορίες.

Έγιναν δεκτά τρία (3) αιτήματα, που αφορούν σε εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ03, ΠΕ11 και ΠΕ19. Απορρίφθηκε ένα (1) αίτημα, που αφορά σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ για περισσότερες πληροφορίες (τηλ. 22710 44843 και 22710 44816).

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίστηκε μέχρι τη Δευτέρα 25/07/2016 και ώρα 9:00’ π.μ..


Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπ. αγγλόφωνων τμημάτων ΣΕΠ Ηρακλείου

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε. και Δ.Ε. και θέσεων  ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διδασκαλία ξένης ή μητρικής γλώσσας εκτός της ελληνικής στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου.


Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολικού έτους 2016-2017.


Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τα σχ. έτη 2016-17 και 2017-18

Πλήρωση με απόσπαση των εξής θέσεων:
Α) εκπαιδευτικών ΠΕ70, ΠΕ03, ΠΕ04.04, ΠΕ08, ΠΕ11,
Β) εκπαιδευτικών συμβούλων και
Γ) βιβλιοθηκονόμων
που κενώνονται στα Ευρωπαϊκά Σχολεία κατά τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018.


Οριστικοποιημένος πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων (πράξη ΠΥΣΔΕ 17/14-7-2016)

Ανακοινώνεται ο πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων, που οριστικοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17/14-7-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεραρίθμων.

 • Με την ίδια πράξη ορίζονται οι κάτωθι προθεσμίες:
  Υποβολή αιτήσεων για ένταξη στις ειδικές κατηγορίες, από 14/7 – και 19/7/2016 και ώρα 14:00.
 • Υποβολή δηλώσεων προτίμησης για τοποθέτηση σε οργανικές θέσεις όσων:
  α) έχουν αιτηθεί ένταξη στις ειδικές κατηγορίες,
  β) έχουν ζητήσει βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση,
  γ) μετατέθηκαν σε περιοχές μετάθεσης αρμοδιότητας της ΔΔΕ Χίου κατά το 2016 και
  δ) παρέμειναν υπεράριθμοι μετά το πέρας της διαδικασίας και ζητούν βελτίωση θέσης από 14/7 – και 19/7/2016 και ώρα 14:00.

Αιτήσεις αναπληρωτών ωρομίσθιων μουσικών κλάδων

Το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 113776/E2/12-07- 2016 (Φ.Ε.Κ. 2176/13.07.2016 τ.Β΄ ΑΔΑ: 7ΧΣΗ4653ΠΣ-ΡΜ5) Υπουργική Απόφαση καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14, ΤΕ 16 και τους εμπειροτέχνες ιδιώτες ΕΜ16 να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 14-07- 2016 έως και 19-07- 2016.

Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).

Πληροφορίες και κατάθεση δικαιολογητικών Πολυτεχνείου 13 – 4ος όροφος, ώρες 9.30 έως 13.30, τηλ. 22741044843-2271044816 E-mail: dioikchi@sch.gr


Αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων

Ανακοινώνεται ο αναμορφωμένος πίνακας με τα οργανικά κενά – πλεονάσματα, που καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 16/13-7-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά την τοποθέτηση των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεραρίθμων.


Τοποθετήσεις χαρακτηρισμένων υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Ανακοινώνεται πίνακας με τις τοποθετήσεις των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεραρίθμων εκπαιδευτικών, που καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 16/13-7-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών ορίζεται μέχρι την Πέμπτη, 14-7-2016 και ώρα 10:00΄ π.μ..


Εγκύκλιος αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017.

Καλούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από την Τρίτη 12 Ιουλίου έως και την Τρίτη 19 Ιουλίου (https://opsyd.sch.gr). Η πρόσκληση αφορά τους κλάδους ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01.
Στην εγκύκλιο, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Χίου, υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα καθώς και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Oσον αφορά τις περιοχές πρόσληψης φέτος και για πρώτη φορά μπορούν να δηλωθούν κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των διαθέσιμων, ανά κλάδο, περιοχών προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο.
Σημειώνεται ότι :
α) Οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 δύναται να επιλέξουν περιοχές και από τις δύο βαθμίδες εκπ/σης.
β) Οι εκπ/κοί της Β/θμιας Εκπ/σης δύναται να επιλέξουν (ανάλογα με τον κλάδο τους) και τη Σιβιτανίδειο Σχολή, τα εκκλησιαστικά λύκεια και γυμνάσια (κλάδοι ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ19 και ΠΕ20) και τα καλλιτεχνικά σχολεία (κλάδος ΠΕ18.41).

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς ότι από το νέο σχολικό έτος καταργείται η ποινή του διετούς αποκλεισμού για όσους δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται.

Πληροφορίες και κατάθεση δικαιολογητικών Πολυτεχνείου 13 – 4ος όροφος, ώρες 9.30 έως 13.30, τηλ. 22741044843-2271044816 E-mail: dioikchi@sch.gr


Πίνακας ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Ανακοινώνεται ο πίνακας των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεραρίθμων εκπαιδευτικών, που καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 15/8-7- 2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.

Οι εκπαιδευτικοί, που χαρακτηρίσθηκαν ονομαστικά υπεράριθμοι, καλούνται να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης σε οργανικό κενό μέχρι την Τετάρτη, 13-7- 2016 και ώρα 10:00 π.μ..


Συμπληρωματική εγκύκλιος αποσπάσεων

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2016-2017.