Οδηγίες και δικαιολογητικά πρόσληψης για αναπληρωτές κλ.ΠΕ23 (Ψυχολόγων) ΕΠΑΛ (Μ.Ν.Α.Ε.)

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές ΕΕΠ κλ. ΠΕ23 (Ψυχολόγων) που προσλήφθηκαν για τις ανάγκες των ΕΠΑ.Λ. Νομού Χίου, να ενημερωθούν από τα συνημμένα αρχεία σχετικά με τα δικαιολογητικά πρόσληψής τους και την ορθή συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων.


Πανελλαδικές εξετάσεις 2021

Μόνο για τελειόφοιτους:

Υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων συμμετοχής από 25 έως 30 Νοεμβρίου για τους μαθητές ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ (αποστολή αιτήσεων με email στο Λύκειο). Σε επόμενο στάδιο οι αιτήσεις αποφοίτων (υποψηφίων προηγούμενων ετών).


Παραμονή εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ στις περιοχές υπηρέτησής τους (156651/Ε3/16.11.2020)

Όλοι οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), μόνιμοι και αναπληρωτές, ακόμα και αν οι σχολικές τους μονάδες τελούν σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας, παράλληλα με την παροχή τηλεκπαίδευσης παραμένουν στη διάθεση των Διευθυντών/Προϊσταμένων των σχολείων τους για άσκηση εκπαιδευτικού ή διοικητικού έργου που τυχόν θα τους ζητηθεί. Ως εκ τούτου, καλούνται να παραμένουν στις περιοχές που υπηρετούν.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.


Νέα πρότυπα εντύπων για χορήγηση αδειών

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/-ντριες να εκδίδουν τις άδειες των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τα συνημμένα πρότυπα.


Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Σας γνωρίζουμε ότι για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020 ανάδειξης εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια, τα ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια έχουν καταρτιστεί με βάση τις πράξεις ανακήρυξης των υποψηφίων, ενώ, μετά την έκδοση των πράξεων αυτών, εστάλησαν δηλώσεις από κάποιους υποψηφίους στην υπηρεσία περί της μη συμμετοχής τους ως υποψηφίων στις επικείμενες εκλογές, οι οποίες έχουν αναρτηθεί παρακάτω. Mε βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι πράξεις ανακήρυξης δεν δύναται να τροποποιούνται. Για λόγους ενημέρωσης των εκλογέων παρατίθεται η παρούσα πληροφόρηση.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕ 2020-2021

Σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

  • Προθεσμίες υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης μετάθεσης: 4-11-2020 έως 17-11-2020 και ώρα 15:00.
  • Υπενθυμίζουμε ότι εντός των ίδιων προθεσμιών υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης όλοι οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική μονάδα και βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, αλλά και όσοι επιθυμούν βελτίωση θέσης (χωρίς να δηλώσουν προτίμηση συγκεκριμένων σχολείων).
  • Τα ερωτήματα/αιτήματα προς τη ΔΔΕ Χίου μπορούν να υποβάλονται  από τους εκπαιδευτικούς μέσω της πλατφόρμας https://teachers.minedu.gov.gr , αφού έχουν διαβάσει πρώτα προσεκτικά την εγκύκλιο.

Γραφείο ΠΥΣΔΕ

Καλούπης Γεώργιος, Προδρόμου Γιάννης, Γεμέλου Δέσποινα

Τηλ. επικοινωνίας: 2271044231


Λειτουργία σχολείων ΔΔΕ Χίου 4/11/2020

Ανακοίνωση
Θα ήθελα να ενημερώσω μαθητές, γονείς και συναδέλφους εκπαιδευτικούς ότι τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου αύριο (4/11/2020) θα λειτουργήσουν κανονικά, εκτός από τα σχολεία 1ο ΕΠΑΛ Χίου, Εσπερινό ΕΠΑΛ Χίου, Εσπερινό Γυμνάσιο και ΕΝΕΕΓΥΛ που χρειάζονται επανέλεγχο σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Χίου κ. Σταμάτη Κάρματζη.
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης
Αιμιλιανός Ευαγγελινός

Ανακοινοποίηση της Ειδικής πρόσκλησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020).

Σας ενημερώνουμε ότι η Ειδική Πρόσκληση των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ανακοινοποιήθηκε στο ορθό από το Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία.


Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2020-2021.


Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020).


Δικαιολογητικά αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας (Covid-19)

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά και τα απαιτούμενα έντυπα για την πρόσληψή σας, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες.

Η απόφαση προσωρινής τοποθέτησής σας θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 19/10/2020. Οφείλετε να παρουσιαστείτε και να αναλάβετε υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που τοποθετείστε προσωρινά, εντός δύο ημερών από την επομένη της έκδοσης της απόφασης (δηλαδή από Τρίτη 20/10/2020 έως Τετάρτη 21/10/2020). Οι αναπληρωτές που τοποθετούνται στο Μουσικό Σχολείο Χίου, οφείλουν να παρουσιαστούν από Δευτέρα 19/10/2020 έως Τρίτη 20/10/2020.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ΔΔΕ Χίου στο τηλ. 22710-44282.


Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 35 του ν. 4722/2020) κατά το σχολικό έτος 2020-2021.