Χρονοδιάγραμμα διαδικασιών χαρακτηρισμού υπεραρίθμων, ένταξης σε ειδική κατηγορία, βελτίωσης οργανικών θέσεων και οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Χίου για το σχολικό έτος 2024-2025

Κοινοποίηση: