Μόνιμοι


Απόφαση τοποθέτησης Προϊστάμενου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Χίου

Ανακοινώνεται η απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων στη ΔΔΕ Χίου, η οποία στηρίχθηκε στην υπ αριθμ. 8/18-2-2016 πράξη του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Χίου ως Συμβουλίου Επιλογής.


Τελικοί πίνακες με τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τους πίνακες με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση/βελτίωση θέσης/οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Χίου, όπως διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΠΥΣΔΕ Χίου.

Τελευταία ενημέρωση: 18/2/2016 @ 12:30


Τελικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Δ/ντων 1ου ΕΠΑΛ Βροντάδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΠΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ? ΑΡ.5/26-1-2016 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΧΙΟΥ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣ ΚΥΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Δ/ΝΤΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ.


Πίνακες με τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών

Από 25/01/2016 μέχρι και 29/01/2016 θα υποβάλλονται στα γραφεία της ΔΔΕ Χίου ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους, τις οποίες θα εξετάσει το ΠΥΣΔΕ Χίου.


Συγκεντρωτικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για τη θέση του Δ/ντή στο 1ο ΕΠΑΛ Βροντάδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Ο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ Δ/ΝΤΗ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.4/22-1-2016 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΠΥΣΔΕ ΧΙΟΥ.
Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-1-2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00.


Ανακοίνωση τελικών πινάκων αποδεκτών υποψηφιοτήτων και μοριοδότησης υποψηφίων για τη θέση του Δ/ντη του 1ου ΕΠΑΛ Βροντάδου

Ανακοινώνονται οι τελικοί πίνακες αποδεκτών υποψηφιοτήτων και μοριοδότησης υποψηφίων για τη θέση του Δ/ντη του 1ου ΕΠΑΛ Βροντάδου σύμφωνα με την Πράξη 3/20-1-2016 του ΠΥΣΔΕ Χίου ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης.


Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος διαδικασίας επιλογής Διευθυντή ΕΠΑΛ Βροντάδου

Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος διαδικασίας επιλογής Διευθυντή ΕΠΑΛ Βροντάδου.

 


Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψήφιων διευθυντών και μορίων

Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψήφιων διευθυντών και αντικειμενικών μορίων


Εγκύκλιος μεταθέσεων 2015-2016

Εκδόθηκε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ η εγκύκλιος των μεταθέσεων (Αρ. Πρωτ.: 200986/Ε2/ 09-12-2015 ΑΔΑ:7Τ6Ο4653ΠΣ-ΔΧΙ) για το σχ. έτος 2015-2016. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τη μελετήσουν με ιδιαίτερη προσοχή.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 09-12-2015 έως 31-12-2015 στη ΔΔΕ Χίου (4ος όροφος, Πολυτεχνείου 13, Χίος) από τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά ή έχουν προσωρινή τοποθέτηση σε σχολεία της ΔΔΕ Χίου.
Η εγκύκλιος και έντυπα αιτήσεων υπάρχουν αναρτημένα στο site της ΔΔΕ Χίου και στα σχολεία.
Η ΔΔΕ Χίου δεν θα δίνει έντυπα αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες θα βρείτε στο συνημμένο έγγραφο «Οδηγίες για την υποβολή των Αιτήσεων Μετάθεσης.docx«.


Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της ΔΔΕ Ν. Χίου

Προκήρυξη πλήρωσης της θέσης Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Βροντάδου Ν. Χίου.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά): από 30-11-2015 έως 07-12-2015.


Πράξη ΠΥΣΔΕ 36/23-10-2015

Τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών, τροποποιήσεις τοποθετήσεων/διαθέσεων, συμπληρωματικές διαθέσεις μονίμων εκπ/κων με βάση την πράξη 36/23-10-2015 του ΠΥΣΔΕ Χίου.


Πράξη ΠΥΣΔΕ 35/20-10-2015

Τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών, τροποποιήσεις τοποθετήσεων/διαθέσεων, καθώς και συμπληρωματικές διαθέσεις μονίμων εκπ/κων με βάση την πράξη αρ. 35/20-10-2015 του ΠΥΣΔΕ Χίου.

22-10-2015: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τις διαθέσεις στο Εργαστηριακό Κέντρο Χίου και ως προς τους αριθμούς πρωτοκόλλου των Αποφάσεων Τοποθέτησης που αφορούν τους αναπληρωτές.


Πράξη ΠΥΣΔΕ 31/2-10-2015

Στο συνημμένο έγγραφο θα δείτε τις τοποθετήσεις αναπληρωτών, τροποποιήσεις, ανακλήσεις και συμπληρωματικές τροποποιήσεις διαθέσεων μονίμων εκπ/κων, σύμφωνα με την πράξη ΠΥΣΔΕ αρ. 31/2-10-2015.


Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Xίου σε κενές οργανικές θέσεις

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Xίου σε κενές οργανικές θέσεις (σχολικό έτος 2015-2016).