Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 & 2ΓΔ/2020

05/05/2023 dde 0

Οι αιτήσεις – δηλώσεις περιοχών προτίμησης/μουσικών σχολείων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση ς ( Ο. Π. ΣΥ […]

Κέντρο Υγειονομικής εξέτασης & Πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τμήματα Τ.Ε.Φ.Α.Α. με έδρα τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Λέσβου

05/05/2023 dde 0

5/5/2023 Δελτίο Τύπου Κέντρο Υγειονομικής εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τμήματα Τ.Ε.Φ.Α.Α  με έδρα τη Διεύθυνση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου   Σας ενημερώνουμε […]