Αποφάσεις οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών και παραμονής εκπαιδευτικών στη διάθεση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2022-2023

Selective focus on hand. Children or Schoolkids or students raising hands up with Asian teacher wearing protective face mask in classroom at school while covid-19 pandemic. New Normal Life concept.
Κοινοποίηση: