Οριστική τοποθέτηση μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε οργανικά κενά (έναρξη διαδικασίας)

Καλούνται τα μόνιμα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που ανήκουν στη ΔΔΕ Χίου και επιθυμούν :

α) βελτίωση θέσης (εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων- Νοεμβρίου 2021 και υπάρχει κενό στην ειδικότητά τους σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί)

β) οριστική τοποθέτηση (ευρισκόμενοι στη διάθεση ΠΥΣΔΕ, λόγω μετάθεσης στην Α΄ Χίου το 2022)

να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης σχολείων (επισυνάπτεται υπόδειγμα) μέχρι την Πέμπτη 9/6/2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο mail@dide.chi.sch.gr

ΚΛΑΔΟΣ         ΕΝΕΕΓΥΛ ΕΕΕΕΚ
ΕΒΠ    
ΠΕ21   -1
ΠΕ23 -1  
ΠΕ25    
ΠΕ28   -1
ΠΕ29    
ΠΕ30   -1

 

Κοινοποίηση: