Νέα πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης για Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

Καλούνται οι υποψήφιοι/ιες που δεν έχουν τοποθετηθεί, βάσει της απόφασης της ΔΔΕ Χίου με αρ. πρωτ. 2051/19-4-2023, κατά τη σειρά κατάταξης τους, στον τελικό πίνακα αξιολόγησης, σε σχολικές μονάδες να υποβάλλουν νέα δήλωση προτίμησης.
Οι δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται στη Δ.Δ.Ε. Χίου σε κλειστό φάκελο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Τετάρτη 19-04-2023 έως και την Παρασκευή 21-04-2023 και ώρα 15:00.

Τα μη καλυφθέντα κενά είναι:

1ο ΕΠΑ.Λ. Οινουσσών Χίου

Γυμνάσιο Οινουσσών – Λ.Τ. Χίου

Γυμνάσιο Ψαρών – Λ.Τ. Χίου

Κοινοποίηση: