Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών, αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χίου σε κενές οργανικές θέσειε σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χίου

Κοινοποίηση: