Αιτήσεις για κάλυψη λειτουργικών κενών 2023-2024

Αιτήσεις για κάλυψη λειτουργικών κενών (αποστάσεις εντός ΠΥΣΔΕ, συμπλήρωση ωραρίου, εξ’ ολοκλήρου διάθεση κ.τ.λ.) για το σχολικό έτος 2023-2024. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα 10/7/2023 έως Πέμπτη 17/8/2023 στις 14:00.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις αιτήσεις σας υπογεγραμμένες στο κεντρικό mail της ΔΔΕ Χίου mail@dide.chi.sch.gr και θεωρήστε ότι ενδεχομένως να υπάρχει λειτουργικό κενό στην ειδικότητά σας σε όλες τις σχολικές μονάδες.

Κοινοποίηση: