Ανάκληση οριστικής τοποθέτησης οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χίου σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων της Διευθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χίου

Κοινοποίηση: