Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χίου σε εναπομείναντα οργανικά κενά σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χίου

Κοινοποίηση: