Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών για κενές θέσεις

Προθεσμία υποβολής επί του πίνακα έως Τετάρτη 30/8 και ώρα 10 π.μ.

Κοινοποίηση: