Αποφάσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά 2023-24 και πίνακας με εναπομείναντα κενά

Προθεσμία ενστάσεων επί των τοποθετήσεων μέχρι Τετάρτη 30/8 και ώρα 23:59.

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν συμπληρώνουν ωράριο να κάνουν εκ νέου αίτηση για συμπλήρωση ωραρίου στα εναπομείναντα κενά του πίνακα μέχρι Τετάρτη 30/8 και ώρα 23:59.

Κοινοποίηση: