Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2023-2024.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στο παρακάτω σύνδεσμο

Κοινοποίηση: