Ενημέρωση των προσληφθέντων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. Δ΄ Φάσης 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι, αναρτήθηκαν όλες οι οδηγίες του ΥΠΑΙΘΑ και της Υπηρεσίας μας, καθώς και τα σχετικά έντυπα προς συμπλήρωση από τους προσληφθέντες αναπληρωτές Ε.Ε.Π της Δ΄ φάσης 2023 – 2024.

Υπενθυμίζουμε, ότι η ημερομηνία όλων των αιτήσεων και των δηλώσεών σας, καθώς και των δελτίων απογραφής θα πρέπει να είναι ίδια με την ημερομηνία ανάληψης στη σχολική σας μονάδα.

 

Κοινοποίηση: