Απόφαση κάλυψης λειτουργικών κενών από μονίμους εκπαιδευτικούς και πίνακας με εναπομείναντα λειτουργικά κενά 2023-2024

Κοινοποίηση: